WZC Quietas

  Archi-ds Architecten » Zorgsector » WZC Quietas

WZC Quietas
Verbouwen en uitbreiden van het woon- en zorgcentrum Quietas.

Het project voorziet het uitbreiden van een rusthuis voor bejaarden. Aan de achterkant wordt een nieuwe vleugel, over 2 verdiepingen, bijgebouwd. De bestemming is kamers met sanitaire cel en de nodige ruimten complementair aan een rusthuis. De bestaande vloerniveaus worden doorgetrokken in de nieuwe vleugel, waardoor deze ongeveer 75 à 85 cm lager komt te liggen als het tuinniveau, wat de woonkwaliteit van de naastliggende verkaveling ten goede komt. Om dezelfde reden wordt de nieuwe vleugel voorzien van een plat dak, om het zicht op de uitbreiding vanuit de naastliggende verkaveling te beperken. Om dezelfde reden wordt er ook een nieuw groenscherm van streekgebonden planten voorzien langsheen de zijdelingse rechter perceelsgrens.

 

opdrachtgever: SOPRIM@ nv

ligging: Bezenberg te 1700 Dilbeek

bouwjaar: 2010-2012

oppervlakte: 994m²